1,620.00 лв.

1,737.00 лв.

2,279.00 лв.

2,300.00 лв.

3,235.00 лв.

3,630.00 лв.

4,220.00 лв.

4,220.00 лв.

6,042.00 лв.

6,580.00 лв.

7,515.00 лв.

7,830.00 лв.