67.20 лв.

Широко плоско длето 250 мм

115.20 лв.

Плоско длето 400 мм

115.20 лв.

Шило 400 мм