2.68 лв.

5.53 лв.

11.00 лв.

35.30 лв.

110.00 лв.